Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

Jan Duspěva (38) nahradí Jiřího Borovce, který odchází na vlastní žádost. Duspěva se na nový post posune z pozice obchodního ředitele. Z vlastního rozhodnutí pak z čela dozorčí rady odešel Miroslav Beneš.

Jiří Borovec zastával funkci generálního ředitele poslední čtyři roky. Během této doby se společně s dalšími členy vedení zasloužil o ekonomickou stabilizaci Čepra. Zároveň firma zahájila kroky vedoucí ke zlepšení podmínek na trhu – opatření ke snižování daňových úniků při krácení DPH, zvýšení transparentnosti, legislativní úpravy. Management se také zaměřil na vyřešení dlouhodobých soudních sporů o údajné pohledávky, což se mu ve většině případů úspěšně podařilo.

Před Duspěvou stojí nyní několik zásadních úkolů: „V prvé řadě musíme firmu připravit na trend klesajících objemů prodeje benzínu a nafty v České republice. Dále chceme pokračovat v opatřeních zlepšujících fungování a transparentnost trhu pohonných hmot. A také budeme pod vedením Ministerstva financí, jako akcionáře, a Ministerstva průmyslu a obchodu řešit budoucnost Čepra.“

Vysoký odborný kredit

Jan Duspěva působí ve funkci obchodního ředitele a místopředsedy představenstva Čepra od září 2005. Zasloužil se o restrukturalizaci a centralizaci obchodního úseku, vytvoření obchodní strategie nebo obchodní model zavedení biopaliv.

Před příchodem do Čepra pracoval Jan Duspěva ve společnostech Benzina a Unipetrol Rafinérie.

Ve svém oboru je Jan Duspěva vysoce uznávaným odborníkem, který se svými iniciativními návrhy snaží spojit klíčové hráče na trhu v boji proti daňovým podvodům. Zástupci ostatních společností oceňují jeho vysokou pracovitost, morálku, svědomitost, schopnost komunikace a organizace.

Mgr. Jan Duspěva je absolventem University Karlovy, obor Inženýrská geologie. Je ženatý, má dvě děti. Ve svém volném čase se věnuje sportu a četbě.


PUBLIKOVÁNO: 04. 01. 2013
ZAŘAZENO V KATEGORIÍCH: Energetika, Infozóna, Logistické posty, Management

Infozóna - další zpravodajství z logistiky

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

Ľubomír Miškolci jmenován jednatelem slovenského CCV

Slovenská pobočka společnosti CCV Informační systémy má od poloviny letošního roku nového jednatele. Stal se jím Ľubomír Miškolci, dosavadní obchodní manažer společnosti. Současně došlo i ke změně sídla, které se z Kysuckého Nového Mesta přesunulo do Nitry.

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

ŘSD podepsalo se společností CETIN smlouvu o spolupráci

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a společnost Česká telekomunikační infrastruktura (zkráceně CETIN) podepsaly rámcovou smlouvu o spolupráci obou subjektů.

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

ŠKODA AUTO v prvním pololetí 2015 pokračovala v růstu

Společnost ŠKODA AUTO i nadále udržuje růstový kurz. V prvním pololetí roku 2015 zvýšila česká automobilka počet dodávek zákazníkům, tržby i provozní výsledek.

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

Námořní přeprava mezi Čínou a Českem výrazně roste

V uplynulém roce zaznamenala společnost GEFCO zvýšený zájem o námořní přepravu zboží mezi Čínou a Českou republikou. Objem přepraveného zboží stoupl o 40 %. Převahu měl import zboží do Česka, pozitivní trend ale zaznamenal také vývoz do Číny.

Logistika v praxi

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

V Praze se uskutečnily Dny polské logistiky

V rámci oslavy Dnů moře v Praze proběhly Dny polské logistiky. Vedle tradičních účastníků se představil největší polský železniční přepravce a druhý největší v rámci zemí Evropské unie PKP Cargo, který nedávno vstoupil na český logistický trh akvizicí železničního přepravce AWT.

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

Konference TAL se nesla ve znamení nových přístupů a technologií

Společnost AIMTEC pořádala tradiční mezinárodní konferenci Trendy automobilové logistiky (TAL). Letošní ročník se nesl v duchu nových přístupů a technologií, které představují revoluci v logistice, a to nejen v automobilovém průmyslu.

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

Seminář Near Sourcing se zaměřil na Turecko, Maroko a Tunisko

Společnost DSV uspořádala na Občanské plovárně v Praze seminář na téma „Near Sourcing“. Kromě odborného programu byla pro účastníky připravena i neformální část v orientálním stylu.

Jan Duspěva novým generálním ředitelem a předsedou představenstva společnosti ČEPRO

Mnichov podtrhl význam evropské logistiky

Redakce Systémů Logistiky navštívila květnový veletrh Transport logistic v bavorské metropoli. Je libo několik čísel? Účast byla vskutku impozantní: přes 55.000 návštěvníků ze 124 zemí světa, více než dvě tisícovky vystavovatelů ze 61 zemí.

Inzerce

Anketa

Může problém s běženci v Evropské unii podle vašeho názoru negativně ovlivnit kvalitu poskytování přepravních služeb?
Určitě ano, je ohrožením pro bezpečnost řidičů i přepravované zboží.
Částečně ano, ale nejde o zásadní problém.
Zatím ne, pokud problém nebude dále eskalovat.
Ne, mezi uvedenými záležitostmi není žádná spojitost.
Zobrazit výsledky

Logistika na Slovensku

banner

Logistika v časopisu